Konsultacje z rodzicami

Spotkania wychowawców klas z rodzicami oraz konsultacje z wszystkimi uczącymi nauczycielami odbędą się we wtorek, 25 października, w następującym porządku:
•klasa 1 PSSP – godz. 16:30
•klasa 2a PSSP – godz. 17:15
•klasa 2b PSSP – godz. 17:15
•klasa 2c PSSP – godz. 17.15
•klasa 3a PSSP – godz. 18:00
•klasa 3b PSSP – godz. 18:00
•klasa 4a PSSP – godz. 16:30
•klasa 4b PSSP – godz. 17:15
•klasa 5a PSSP – godz. 17:15
•klasa 5b PSSP – godz. 17:15
•klasa 6 PSSP – godz. 18:00
•klasa 1a PGS – godz. 16:30
•klasa 1b PGS – godz. 16:30
•klasa 1c PGS – godz. 16:30
•klasa 2a PGS – godz. 17:15
•klasa 2b PGS – godz. 17:15
•klasa 2c PGS – godz. 17:15
•klasa 3a PGS – godz. 16:30
•klasa 3b PGS – godz. 18:00
•klasa 3c PGS – godz. 18.00
•klasa 1 PSLO – godz. 16:30
•klasa 2 PSLO – godz. 17:15
•klasa 3 PSLO – godz. 18:00