Don Bosco English – Week 5 Be Creative!

 

It’s sometimes difficult to find the right WORD.

(Trudno jest czasem znaleźć właściwe słowo).

Learn a WORD and be creative – FORM a new one.

WORDFORMATION – activation!

How to be CREATIVE this week? (kliknij w linki)

WORDFORMATION tworzenie przymiotników i rzeczowników (poziom: gimnazjum 2. klasa)

http://portal.sieucze.pl/public/b2ca1714-cf4f-49b3-b7a1-184bc6a6dca9

WORDFORMATION value, able, fortune, install (poziom: liceum)

http://portal.sieucze.pl/public/3821317b-e2d4-4c2b-89b7-09637b11d184

DESCRIBE YOUR TEACHER słownictwo: SZKOŁA (poziom: gimnazjum)

http://portal.sieucze.pl/public/059fbf7d-a101-4a56-8bfb-b06ab3ce5d67

ŚRODKI JĘZYKOWE Past Simple vs. Past Continuous (poziom: gimazjum)

http://portal.sieucze.pl/public/33f8db30-df93-49f0-9e17-f7fe31ace212

HOUSES&HOMES (poziom: liceum)

http://portal.sieucze.pl/public/946c3908-4791-495c-a45c-4f373a2a5e53

http://portal.sieucze.pl/public/c84e7433-2b3c-447d-a76f-5e2e136ac0cc

http://portal.sieucze.pl/public/2ef35c6f-ef32-4f7d-b60d-7dc15b1dbe36