Egzamin maturalny – czas trwania egzaminów

Czas trwania poszczególnych egzaminów maturalnych (nowa formuła)

zegar-obrazek_sredni_4076500

 

 

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK POLSKI  – 170 minut

MATEMATYKA – 170 minut

JĘZYK ANGIELSKI – 120 minut

JĘZYK FRANCUSKI – 120 minut

 

POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI – 150 minut

JĘZYK FRANCUSKI – 150 minut

JĘZYK POLSKI/MATEMATYKA/BIOLOGIA/CHEMIA/FIZYKA/GEOGRAFIA/HISTORIA/WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE – 180 minut

INFORMATYKA – część pierwsza – 60 minut, część druga – 150 minut; przerwa pomiędzy częściami – 30 minut