Jednoznaczność i niejednoznaczność rozkładu

Każda liczba naturalna posiada dokładnie jeden rozkład na czynniki pierwsze. Własność ta, zwana „Zasadniczym Twierdzeniem Arytmetyki”, jest nam tak dobrze znana, że często uznajemy ją za oczywistą. Jednak, jeśli uczciwie się zastanowić, to wcale oczywista nie jest, a jeśli zmienimy trochę reguły gry, to…

O jednoznaczności i niejednoznaczności rozkładu liczb na czynniki pierwsze, dowiedzieli się nasi uczniowie z gimnazjum i liceum, którzy we wtorek 15 listopada 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza wzięli udział w wykładzie otwartym pt.: ,,Jednoznaczność i niejednoznaczność rozkładu” z cyklu wykładów dla młodzieży „Po indeks z Pitagorasem”.

Wykład wygłosił dr hab. Maciej Radziejewski, pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Agnieszka Leśniewicz

Zapraszamy do galerii.