„Muzyka generowana”

W dniu 25 listopada 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu odbył się kolejny wykład popularnonaukowy „Muzyka generowana”, w którym uczestniczyli uczniowie naszego gimnazjum i liceum.

Wykład był elementem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce”, a jego celem było ukazanie związków i podobieństw pomiędzy tymi odległymi − na pozór − dziedzinami.

Drugie spotkanie z matematyką i muzyką poświęcone było zdarzeniom losowym i ich odpowiednimi analogiami występującymi w szeroko rozumianych improwizacjach muzycznych. Podczas wykładu próbowano odpowiedzieć na pytanie: “Czy potrafimy wygenerować za pomocą komputera sensowną muzykę?”

Wydarzenie odbył się w ramach projektu “Potęga Matematyki” finansowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznań.

Wykład “Muzyka generowana” był efektem współpracy Poznańskiej Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu.

Agnieszka Leśniewicz

Zapraszamy do galerii.