Podsumowanie akcji “Serce dla Lwowa”

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę żywności “Serce dla Lwowa”.Chłopcom z klasy 3b,3c i 1 PSLO za pomoc w zapakowaniu żywności. Pani Małgorzacie Adamskiej za dostarczenie paczek do biura fundacji.
Dary trafiły do ośrodka salezjańskiego przy kościele św. Piotra i Pawła w Przemyślanach, a także do pięciu parafii rzymskokatolickich we Lwowie oraz kościoła w Rohatynie i Brzeżanach.