Świąteczne spotkanie BWS

Jedną z najbardziej szczególnej części całej rodziny salezjańskiej są Byli Wychowankowie Salezjańscy, którzy choć przez chwilę otarli się o duchowość ks. Bosko. Zazwyczaj są to absolwenci szkół, placówek wychowawczych, czy choćby byli parafianie, gdzie pracowali salezjanie. W ostatni czwartek nasza szkoła cieszyła się obecnością naszych byłych wychowanków z gimnazjum i liceum. Miejmy nadzieję, że wspólna modlitwa, czytanie Słowa Bożego, śpiew, czy zwyczajnie dobra salezjańska radość choć trochę przypomniała im klimat ks, Bosko.

Oto krótka fotorelacja ze spotkania opłatkowego BWS…