Pomoce naukowe

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszych szkół korzystają z pomocy naukowych zakupionych w roku szkolnym 2015/2016 dzięki wsparciu finansowemu Rady Rodziców:

 • kalkulatory proste – wykorzystywane są podczas lekcji matematyki, fizyki oraz w czasie matur.
 • zestaw lusterek – wykorzystywany do ćwiczeń z zakresu symetrii,
 • komplet przyrządów tablicowych z tablicą do zawieszenia, cyrkle tablicowe – wykorzystywane podczas lekcji z geometrii,
 • wzornik tablicowy do rysowania paraboli z sinusoidą (y = x2) – wykorzystywany podczas lekcji z trygonometrii,
 • przyrządy do wyznaczania liczby π – wykorzystywany podczas lekcji dotyczącej długości okręgu,
 • zestaw wielkich brył transparentnych, zestaw brył „2 w 1” rozkładanych, zestaw brył nieregularnych do porównywania objętości – wykorzystywane w czasie lekcji ze stereometrii, pozywają lepiej rozwinąć wyobraźnię przestrzenna,
 • rozkładany sześcian – 1000 jednostek – wykorzystywany do wyjaśnienia przestrzennego pojęcia objętości,
 • puzzle – „Pizza – ułamki” – wykorzystywane do zademonstrowania podziału jedności na części (ułamki),
 • zegary drewniane – wykorzystywane do nauki wyznaczania czasu oraz kątów środkowych,
 • waga z dwoma rodzajami odważników i dwoma rodzajami szalek – służy jako pomoc do rozwiązywania równań,
 • tarcza z lotkami, rzutkami, DARTS – wersja magnetyczna – wykorzystywana do dodawania liczb dodatnich i ujemnych,
 • pakiet do rachunku prawdopodobieństwa – wykorzystywany podczas realizacji statystyki i prawdopodobieństwa.

Wymienione powyżej przybory i pomoce dydaktyczne wykorzystywane są na lekcjach matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum w zależności od potrzeb realizowanego programu.

Agnieszka Leśniewicz

dsc_0001 dsc_0005dsc_0004 dsc_0009 dsc_0014 dsc_0015 dsc_0017 dsc_0034