“Muzyka 12-tonowa”

W dniu 19 grudnia 2016 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu odbył się wykład popularnonaukowy ,,Muzyka 12-tonowa”, w którym uczestniczyli nasi uczniowie z liceum i gimnazjum.

Wykład był elementem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce”, a jego celem było ukazanie związków i podobieństw pomiędzy tymi odległymi − na pozór − dziedzinami.

Trzecie spotkanie z matematyką i muzyką poświęcone było technice kompozytorskiej XX wieku, której podstawowym elementem była seria, czyli ciąg następujących po sobie dwunastu dźwięków. W tym podejściu do kompozycji zakładało się, że żaden dźwięk nie może być powtórzony, dopóki nie użyje się wszystkich 12 dźwięków. W konsekwencji taka muzyka mogła brzmieć jak losowy ciąg dźwięków i mogła wydawać się mało atrakcyjna do słuchania. Pokazano jednak, że tego typu kompozycje były dalekie od losowości i były pełne ładu i wewnętrznej logiki.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu ,,Potęga Matematyki” finansowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznań. Wykład ,,Muzyka 12-tonowa” był efektem współpracy Poznańskiej Fundacji Matematycznej, Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Bezpośrednimi realizatorami wykładu byli: prof. UAM dr hab. Maciej Kandulski (UAM), dr hab. Monika Kędziora (AM), dr hab. Piotr Niewiedział (AM), , dr Marek Kaluba (UAM), dr Paweł Kroczek (AM), mgr Piotr Sołkowicz (AM). Koordynatorem cyklu ,,Matematyka w muzyce i muzyka w matematyce” był dr Maciej Grześkowiak (UAM).

Zapraszamy do galerii.