What Are You Looking For?

What Are You Looking For?

How about learning some useful words and phrases?

It’s a bargain! (To okazja!)

 

This week:

IN A SHOP słownictwo (poziom: gimnazjum)

http://portal.sieucze.pl/public/16915404-2723-47a2-b49e-29c5a419be69

BUYING&SELLING słownictwo (poziom: gimnazjum)

http://portal.sieucze.pl/public/d2de0998-4eea-44a4-a859-c81345ec7626

ŚRODKI JĘZYKOWE zdania do tłumaczenia i słowotwórstwo (poziom: gimnazjum)

http://portal.sieucze.pl/public/460bf99b-91f2-44dc-b6b8-f7e2859889f8

ŚRODKI JĘZYKOWE Past Tenses Mix – w zdaniach do tłumaczenia (TRUE STORY dla liceum)

http://portal.sieucze.pl/public/cd2726b7-1ac2-4fb4-bbe5-bef82851c973

 

Linki pozostaną aktywne do: 12-02-2017

Magdalena Kowalczyk