Gimnazjaliści rozpoczęli ferie wizytą w Teatrze Wielkim w Poznaniu

Wybraliśmy się na “Skrzypka na dachu”. Spektakl jest przede wszystkim hymnem na cześć niezłomności narodu żydowskiego i jego pokory wobec najokrutniejszych zrządzeń losu: dotkliwej biedy, utraty zaufania najbliższych, śmierci w rodzinie, konieczności życia w diasporze. Musical jest pełen muzycznych przebojów, które pozostają w uszach jeszcze długo po wyjściu z teatru. W lutym wybieramy się do Teatru Muzycznego na “Nie ma jak lata 20., lata 30.”!
Maria Grzebyta-Kropska