Do you feel like travelling?

Let’s Go!

Do you feel like travelling?

Fasten your seatbelts and let’s take a ride!

 

SŁOWNICTWO typy podróży (poziom: gimnazjum+)

http://portal.sieucze.pl/public/79ba44cc-6a08-4bbe-ab8e-eb7bb9ac0404

SŁOWNICTWO describing travelling (poziom: liceum)

http://portal.sieucze.pl/public/9dbdaa5c-6404-4136-8113-0bba954c0edb

ŚRODKI JĘZYKOWE neither, both, Modal Verbs (poziom: gimnazjum)

http://portal.sieucze.pl/public/70f0586f-eaa3-458e-a0d4-cc3626e3e92b

ŚRODKI JĘZYKOWE Modal Verbs (poziom: liceum)

http://portal.sieucze.pl/public/18e892bb-3903-486c-8427-fe691f3a9568

 

Linki pozostaną aktywne do: 26-03-2016

Magdalena Kowalczyk