Samorząd Uczniowski PSSP

W naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego PSSP.
Poprzedzone zostały na szeroką skalę kampanią wyborczą. Kandydaci rozwieszali plakaty ze swoimi propozycjami działań, które miały zachęcić uczniów do głosowania na nich. 14 lutego  odbyły się wybory. Każdy uczeń otrzymał przygotowaną kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów. Na koniec Komisja Wyborcza otworzyła urnę, podliczyła głosy.

Przewodniczącym został  Urbański Adam z klasy Va
Wiceprzewodniczącą  Maciejewska Amelia z klasy IVb
Sekretarzem Błachowska Zofia z klasy IVa

Gratulujemy