Tablice interaktywne wspierają nauczanie wczesnoszkolne

W roku ubiegłym szkolnym Rada Rodziców zakupiła 2 tablice interaktywne, które od bieżącego roku szkolnego są wykorzystywane w klasach 2C i 3A PSSP.
Tablica interaktywna jest innowacyjnym narzędziem pracy, stwarzającym szerokie możliwości dydaktyczne.
Stosowane na tablicach ćwiczenia to m.in.  puzzle, “memory”, łączenie w pary, przesuwanie elementów, dopasowywanie.
Dzięki aktywności w czasie zajęć (uczeń wstaje z ławki, podchodzi do tablicy) tablica zaspokaja ogromną potrzebę ruchu dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Uczniowie mają możliwość grania ręką i ciałem, co jest szczególnie ważne dla dzieci, które są „kinestetykami”.
Ćwiczenia są atrakcyjne dla uczniów, a to wpływa dodatnio na utrzymanie dyscypliny w czasie lekcji oraz zwiększa ich zaangażowanie i motywację.

Korzystanie z tablic multimedialnych rozwija kreatywność i znacząco wspiera umiejętność uczenia się oraz umożliwia uczniom wzajemne dzielenie się wiedzą.

Monika Abai i Anna Jurkowska