Coaching kariery

Klasa 1 PSLO wzięła udział w projekcie „Coaching kariery” prowadzonym przez Collegium Da Vinci w Poznaniu. Celem projektu jest wsparcie młodych ludzi w podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru ścieżki kariery. Uczestnikom warsztatów została stworzona przestrzeń do samopoznania i autorefleksji w zakresie preferencji zawodowych. Uczniowie dowiedzieli się jakie czynniki decydują o dobrym dopasowaniu zawodu do osoby, jakie kompetencje są kluczowe na zmiennym rynku pracy oraz w jaki sposób mogą wspierać własny rozwój zawodowy.

Agnieszka Maląg