WYCHOWANIE do WARTOŚCI w ZSS

„Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli”

św. Jan Bosko

Czy można dodać coś więcej … mówiąc o wychowaniu do wartości?

 

Młodzież Zespołu Szkół Salezjańskich – zapytana o wartości, które ceni – bez wahania wymienia: „wiarę, miłość, rodzinę, przyjaźń, zdrowie, życie, wiedzę, naukę, szacunek, pomoc innym, wspólne dobro, współpracę, ojczyznę, odwagę i odpowiedzialność”.

I dla nas, nauczycieli – te wartości są w życiu „prawdziwą wartością”.

Przekazujemy więc je naszym uczniom od 10 lat:

– w nauczaniu wczesnoszkolnym, gimnazjum i liceum;

– podczas przeróżnych lekcji – od języka polskiego, przez biologię, matematykę, historię, wychowanie fizyczne – do zajęć technicznych czy artystycznych;

– przy okazji wycieczek, przerw, dyskusji i rozmów.

Kierujemy się tym, co dla nas ważne, wspierając rozwój młodego człowieka.

Chcemy tak, jak ks. Bosko przy pomocy rozumu, religii i miłości – wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. Chcemy na wzór patronów, bł. Piątki Poznańskiej kształtować wartości rodzinne, moralne i patriotyczne,

dlatego całokształt naszej działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich a wychowanie i nauczanie na koncepcji głoszonej przez Kościół katolicki, a w szczególności na myśli i nauce wielkich świętych –  Jana Bosko i Jana Pawła II.

„Wychowanie jest sprawą serca”

św. Jan Bosko

i nauczyciele ZSS w Poznaniu