Niedziela w Rogalińskim Parku Krajobrazowym

23 kwietnia grupa młodzieży salezjańskiej wzięła udział w rajdzie turystyczno-krajoznawczy do Rogalińskiego Parku Krajobrazowego organizowanym przez poznański oddział PTTK. Podczas spaceru wzdłuż rzeki Warty podziwialiśmy unikatowe w skali Polski dęby śródpolne oraz stanowiska rzadkich roślin oraz miejsca lęgowe ptaków. Ogromne wrażenie zrobiły na nas również wnętrza muzeum – Pałacu Raczyńskich w Rogalinie, które można było zwiedzać wraz z audio przewodnikiem.

Do spacerów zachęcił nas znajdujący się za pałacem ogród francuski z drugiej połowy XVIII wieku i park krajobrazowy ze skupiskiem starych dębów. Najbardziej znane spośród nich to, noszące imiona legendarnych słowiańskich braci, dęby Lech, Czech i Rus. Ich wiek ocenia się na ponad 700 lat, a obwód pnia największego z drzew, Rusa, przekracza 9 m.
Dodatkową atrakcją , zapewnioną przez poznański oddział PTTK, było zwiedzanie majątku Rogalin, który zajmuje się produkcją roślinną oraz hoduje owce i konie. Tam organizatorzy poczęstowali nas gorącą grochówką i uraczyli ciekawymi opowieściami o tym, jak dawniej toczyło się życie na wsi.
Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych rajdach !
Agnieszka Maląg

Fotorelacja w galerii – zapraszamy.