Wykład – Poznański Czerwiec’56

30 maja mieliśmy okazję wysłuchać szczególnego wykładu historycznego. Po raz kolejny, gościł w naszej szkole Pan Jarosław Burchardt – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, nauczyciel oraz autor kilku książek z najnowszej historii Polski. Tym razem prelekcja dotyczyła wydarzeń związanych z Poznańskim Czerwcem. Pan Burchardt przedstawił nam przyczyny wystąpień robotniczych, ich tragiczny przebieg, represje wobec uczestników oraz scharakteryzował krótko walkę o pamięć tych wydarzeń w Polsce Ludowej. Całość urozmaicona została prezentacją multimedialną.