Podsumowanie sprzedaży kartek-cegiełek

W czasie festynu z okazji 10-lecia naszych szkół, 06.05.2017, w czasie wywiadówek 23.05.2017 oraz w dniu zakończenia ubiegłego roku szkolnego 23.06.2017 prowadziliśmy sprzedaż kartek-cegiełek na potrzeby szkoły. Z radością informujemy, że dzięki hojności rodziców zebraliśmy w tych trzech kwestach 2.428,47 zł. Zebrane pieniądze zostały przekazane szkole na dofinansowanie zakupu sceny, która jest zainstalowana w holu na pierwszym piętrze i już od majowego festynu służy naszej szkolnej społeczności. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za przekazane datki, a zaangażowanym uczniom dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki pieniędzy.
RADA RODZICÓW