Zebrania z rodzicami

Spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się w środę, 13 września, w następującym porządku:
•klasa 1a PSSP – godz. 16:30
•klasa 1b PSSP – godz. 16:30
•klasa 2 PSSP – godz. 16:30
•klasa 3a PSSP – godz. 17:15
•klasa 3b PSSP – godz. 17:15
•klasa 3c PSSP – godz. 17.15
•klasa 4a PSSP – godz. 16:30
•klasa 4b PSSP – godz. 16:30
•klasa 4c PSSP – godz. 16:30
•klasa 5a PSSP – godz. 16:30
•klasa 5b PSSP – godz. 16:30
•klasa 6a PSSP – godz. 17:15
•klasa 6b PSSP – godz. 17:45
•klasa 7a PSSP – godz. 17:00
•klasa 7b PSSP –godz. 17:30
•klasa 7c PSSP – godz. 17:00
•klasa 2a PGS – godz. 16:30
•klasa 2b PGS – godz. 16:30
•klasa 2c PGS – godz. 16:30
•klasa 3a PGS – godz. 17:15
•klasa 3b PGS – godz. 17:15
•klasa 3c PGS – godz. 17:15
•klasa 1 PSLO – godz. 17:15
•klasa 2 PSLO – godz. 17:15
•klasa 3 PSLO – godz. 17:15