Rada rodziców – podsumowanie poprzedniego i rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Szanowni Państwo,

Mam nadzieję, że wakacje były dla Państwa czasem wytchnienia od codziennego zabiegania i z nowymi siłami wraz ze swoimi dziećmi wkraczacie Państwo w nowy szkolny 2017/18. 

Serdecznie witam Rodziców nowych uczniów w Zespole Szkół Salezjańskich (ZSS) w Poznaniu, który składa się z trzech szkół:

– Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej (PSSP)

– Publicznego Gimnazjum Salezjańskiego (PGS)

– Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego (PSLO) 

Nasza Rada Rodziców, w skład której wchodzą wszystkie tzw. trójki klasowe każdej klasy naszych Szkół, swoją działalnością wspiera różne działania i aktywności Szkół Salezjańskich i ich uczniów. Co roku udaje nam się finansowo i organizacyjnie pomagać uczniom i rodzicom w następujących obszarach: zajęcia na basenie w klasach 1-3 PSSP, wycieczka klas drugich PGS do Rzymu, wycieczki klasowe, wyjazdy uczniów reprezentujących Szkołę na zewnątrz, studniówka, nagrody na zakończenie roku szkolnego, pomoce naukowe i pomoc Szkole, półkolonie.

Bardzo dziękuję za Państwa dotychczasowe zaangażowanie i pomoc. Dzięki Wam w minionym roku szkolnym 2016/2017 z budżetu Rady Rodziców udało nam się:

  • współorganizować i współfinansować festyn z okazji 10-lecia Szkół Salezjańskich w Poznaniu, 
  • dofinansować wyjazdy naszych uczniów na wycieczki klasowe i zawody sportowe, 
  • sfinansować nagrody na zakończenie roku szkolnego dla najlepszych uczniów naszych szkół
  • dofinansować nagrody na zakończenie roku szkolnego dla klas 1-3 PSSP
  • zorganizować 1. Marszobieg Salezjański
  • opłacić pomoce naukowe dla ZSS
  • dofinansować studniówkę
  • ufundować lody dla wszystkich uczniów na zakończenie roku szkolnego

Wszystkie te działania są możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców, na które składają się pomoc w organizacji poszczególnych aktywności oraz wsparcie finansowe realizowane poprzez opłatę tzw. komitetu rodzicielskiego oraz wykorzystanie pieniędzy z nadwyżek z rozliczenia zajęć basenowych.

Również w nowym roku szkolnym 2017/18 proszę wszystkich rodziców uczniów Zespołu Szkół Salezjańskich o uiszczanie opłat funkcjonujących w naszej Szkole – wszystkie niżej podane informacje wraz z numerami kont znajdą Państwo również na stronie www naszej Szkoły w sekcji Szkoła => Opłaty: