Akcja Mundurek – trwa nadal …

W imieniu  Szkolnej  Rady Rodziców bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pomoc w „Akcji Mundurek” podczas której sprzedaliśmy 92 mundurki na łączną kwotę 460 zł. Pieniążki te zasilą nasz budżet na ten rok szkolny i będą oczywiście wykorzystane na rzecz naszych dzieci.
Jednocześnie zwracam się z prośbą do Państwa aby używane mundurki przekazywać nam nadal do przyszłej akcji, która będzie miała miejsce we wrześniu 2018 r.
I w tym celu będzie wystawiony pojemnik w korytarzu przy szatniach klas pierwszych.