Przywróćmy Dzieciom Uśmiech – zbiórka makulatury

Fundacja Przyjazny Świat Dziecka zaprasza do udziału w akcji zbiorki makulatury na rzecz rodzinnych domów dziecka pod nazwą “Przywróćmy dzieciom uśmiech”.

Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka, w których mogą znaleźć pomoc, schronienie i prawdziwy dom.

Projekt ma wymiar edukacyjny, uczy dzieci i młodzież empatii, a także zachęca do pomocy.

Mechanizm akcji jest prosty. W trakcie roku szkolnego przynosimy do szkoły zalegające w domach gazety, czasopisma, zużyte zeszyty i luźne kartki papieru.

To, co nam zalega, innym może pomóc!

 

Wszystkie informacje w najbliższym czasie przekaże Samorząd Uczniowski PSSP.

Zapraszamy do udziału w akcji i PRZYWRACAJMY UŚMIECHY   🙂