Materiały i przybory dozwolone podczas egzaminu maturalnego 2017/2018

PRZEDMIOT DOZWOLONE  PRZYBORY/MATERIAŁY
BIOLOGIA
 • linijka
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory fizykochemiczne
CHEMIA
 • linijka
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory fizykochemiczne
FIZYKA
 • linijka
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory fizykochemiczne
GEOGRAFIA
 • linijka
 • kalkulator prosty
 • lupa
HISTORIA
 • lupa
JʘZYK POLSKI
 • słownik ortograficzny
 • słownik poprawnej polszczyzny
WIEDZA  O SPOŁECZEуSTWIE
 • kalkulator prosty
MATEMATYKA
 • linijka
 • cyrkiel
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory matematyczne

 

* kalkulator prosty (umożliwia tylko wykonanie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczania procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb);

* szkoła zapewnia podczas egzaminów: wybrane wzory fizykochemiczne, wybrane wzory matematyczne, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny;

* długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem – przeznaczony do rozwiązywania zadań, odpowiedzi; rysunki wykonywane są długopisem;

* informacja:  https://www.oke.poznan.pl/files/cms/464/komunikat_o_przyborach_2017.pdf