Nagroda “Pomocna Dłoń”

“Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;                                nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. (Jan Paweł II)

 

  Nagroda “Pomocna Dłoń”,

przyznawana jest uczniom Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu, którzy troszcząc się o drugiego człowieka, wykazali się szczególnymi osiągnięciami społecznymi na rzecz klasy lub/i szkoły.

Informacje oraz kryteria otrzymania nagrody, określa Regulamin