III Seminarium Naukowe pt. “Matematyczne Laboratorium Kultury”

 W poniedziałek, tj. 18 grudnia br. w  Centrum Kultury “Zamek” trzy uczennice z klasy 6b PSSP uczestniczyły w III Seminarium Naukowym pt. “Matematyczne Laboratorium Kultury”.

 Seminarium składało się z dwóch równoległych części:

konkursu – który miał nietypową formę, ponieważ startujący w nim uczniowie nie korzystali bezpośrednio z wcześniej zdobytej wiedzy; ważna była umiejętność słuchania i przetwarzania informacji oraz
seminarium – które skierowane było do nauczycieli zaangażowanych w pracę z młodymi pasjonatami matematyki.

Organizatorami III Seminarium Naukowego pt. “Matematyczne Laboratorium Kultury”był Zakład Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Kultury “Zamek” w Poznaniu oraz Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu.

Seminarium zostało objęte honorowym patronatem przez:

panią dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską,

– pana dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Jerzego Kaczorowskiego,

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty panią Elżbietę Leszczyńską.

Do III edycji Matematycznego Laboratorium Kultury przystąpi 69 uczniów z 23 szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

Celem seminarium było propagowanie i rozwijanie kultury matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami.

Zapraszamy do galerii.

 Agnieszka Leśniewicz