Dodatkowy dzień wolny – 4 maja br.

Na prośbę rady rodziców, decyzją rady pedagogicznej, dzień 4 maja br. (piątek) będzie dodatkowym dniem wolnym. Będzie on odrabiany w formie marszo-biegu zorganizowanego przez radę rodziców, w sobotę 19 maja 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00.
Szczegóły dotyczące biegu – miejsce i jego przebieg – zostaną ogłoszone w kwietniu.