Konsultacje z rodzicami

Zgodnie z kalendarzem szkolnym dnia 15 maja 2018 r. (wtorek) odbędą się spotkania rodziców z wychowawcami klas.
Tego dnia będzie istniała możliwość konsultacji z wszystkimi uczącymi nauczycielami.
Nauczyciele będą obecni od godz. 16:30.
•klasa 1a PSSP – godz. 16:30
•klasa 1b PSSP – godz. 16:30
•klasa 2 PSSP – godz. 16:30
•klasa 3a PSSP – godz. 17:15
•klasa 3b PSSP – godz. 17:15
•klasa 3c PSSP – godz. 15:30-19:30 (konsultacje co 10 minut jeden uczeń)
•klasa 4a PSSP – godz. 17:15
•klasa 4b PSSP – godz. 16:30
•klasa 4c PSSP – godz. 16:30
•klasa 5a PSSP – godz. 16:30
•klasa 5b PSSP – godz. 16:30
•klasa 6a PSSP – godz. 17:15
•klasa 6b PSSP – godz. 17:30
•klasa 7a PSSP – wychowawca nieobecny
•klasa 7b PSSP – godz. 17:00
•klasa 7c PSSP – godz. 17:00
•klasa 2a PGS – godz. 16:30
•klasa 2b PGS – godz. 16:30
•klasa 2c PGS – godz. 16:30
•klasa 3a PGS – wycieczka klasowa
•klasa 3b PGS – godz. 17:15
•klasa 3c PGS – godz. 17:15
•klasa 1 PSLO – godz. 17:15
•klasa 2 PSLO – godz. 17:15