Dzień Delty 2018 – „Ile jest gwiazd?”

Dnia 18 maja 2018r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się popularyzatorska impreza czasopisma “Delta”, najstarszego w Polsce magazynu popularnonaukowego, będącego prawdziwą gratką dla umysłów ścisłych i miłośników nauk przyrodniczych. “Delta” realizuje ideę “mówiącej nauki” – czyli przemawia w sposób zrozumiały ustami swoich twórców. Autorami “Delty” są osoby uprawiające daną dyscyplinę (naukowcy). Adresatami pisma jest młodzież studencka i licealna oraz wszyscy pasjonaci wyżej wymienionych dziedzin. Rubryka “Mała Delta” skierowana jest do młodszej młodzieży.

Wykłady i warsztaty tegorocznej edycji “Dnia Delty” dla uczniów wszystkich etapów kształcenia poprowadzili redaktorzy “Delty” – fizycy, informatycy oraz matematycy.

Uczniowie naszego gimnazjum mieli możliwość wzięcia udziału w wykładzie „Ile jest gwiazd?”, wygłoszonym przez redaktora naczelnego  miesięcznika „Delta”, autora wielu książek, współzałożyciela Ośrodka Kultury Matematycznej oraz Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej, geometry i historyka matematyki oraz jej popularyzatora, założyciela pisma – dr hab. Marka Kordosa.

Łamana zamknięta złożona z pewnej liczby równej długości cięciw okręgu to n-kąt foremny. Zazwyczaj rozpatruje się tylko wielokąty foremne, których boki nie przecinają się. Ale, oczywiście, istnieją również wielokąty foremne gwiaździste, czyli takie, których boki się przecinają. Najbardziej znany jest pentagram – pięciokąt foremny gwiaździsty. Dla n=7 istnieją dwa różne wielokąty gwiaździste, dla 6 nie ma ich wcale, a dla 8 znów tylko jeden. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, ile jest n-kątów gwiaździstych prowadzi do funkcji ϕ Eulera i innych ciekawych problemów teorii liczb.

„Dzień Delty 2018” zorganizowany był przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu oraz Oddział Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Zapraszamy do galerii.

Agnieszka Leśniewicz