Projekt “Sport to zdrowie”  klasa 2aPSSP

W tym roku klasa 2a realizowała wybrany przez siebie projekt “Sport to zdrowie” . Celem projektu było wdrażanie uczniów do uprawiania sportu poprzez ukazanie im,  jak wielką wagę powinien odgrywać sport w naszym życiu. Uczniowie  podzieleni na grupy odszukiwali informacji dotyczących sportów olimpijskich i prezentowali je w formie lapbooków. W ramach spotkania ze specjalistą gościliśmy Panią Matrę Specyał, która przeprowadziła zajęcia dotyczące zarówno zdrowego odżywiania się,  jak i opowiedziała nam na czym polega dieta sportowca. W ramach projektu dzieci prezentowały również swoje sportowe zainteresowania: Miłosz – szermierkę, Bernard – karate, Kalina – hokej na lodzie.  Projekt zakończyliśmy przygotowaną olimpiadą sportową.