„Można pomylić z prawdziwością”

Kolejny i jednocześnie ostatni w tym roku szkolnym wykład dla młodzieży z cyklu „Po indeks z Pitagorasem”, w którym uczestniczyli uczniowie naszych szkół, odbył się w dniu 5 czerwca 2018 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Pan dr Andrzej Wójtowicz, pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład zatytułowany „Można pomylić z prawdziwością” – najnowsze osiągnięcia w dziedzinie widzenia komputerowego.

Przez ostatnie lata byliśmy świadkami dynamicznego rozwoju wielu dziedzin sztucznej inteligencji. Najnowsze wyniki w obszarze uczenia maszynowego oraz widzenia komputerowego spowodowały, że możemy coraz sprytniej manipulować obrazem wideo i towarzyszącym mu dźwiękiem. Podczas wykładu zobaczyliśmy, jak osiągnięcia z ostatnich trzech lat mogą wpłynąć na produkcję i rozprzestrzenianie tzw. fake news, w szczególności w mediach społecznościowych.

Wykłady popularnonaukowe dla młodzieży odbywają się w ramach projektu „Potęga matematyki 2017”, współfinansowanego przez Miasto Poznań, a realizowanego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu

Agnieszka Leśniewicz