Program „Dobry Start”

W załączeniu przekazujemy Państwu ulotkę przesłaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to informacja o zasadach programu „Dobry Start” – jednorazowym świadczeniu 300 zł dla każdego dziecka uczącego się w szkole. 

Zwracamy uwagę, że wniosku nie składa się w szkole, lecz w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie, w miesiącu lipcu lub sierpniu.