Posiedzenie rady pedagogicznej

Sierpniowe posiedzenie rady pedagogicznej odbędzie się w ośrodku rekolekcyjnym w Zaborówcu, w dniach od 29.08. – środa (godz. 12:30 – obiad) do 30.08. – czwartek (zakończenie w godzinach popołudniowych).
Proszę o zabranie nowej podstawy programowej swojego przedmiotu oraz śpiworów.

Dojazd we własnym zakresie. Wyjazd spod szkoły ok. godz. 10:30.
Nauczyciele, którzy nie dysponują żadnym środkiem lokomocji proszeni są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły do 24 sierpnia br. Proszę też, by do sekretariatu przekazali informację nauczyciele dysponujący wolnym miejscem w samochodzie.