Wolność, kocham i rozumiem – debata o współczesnym patriotyzmie.

17 października 2018 roku uczniowie naszego liceum i klas trzecich gimnazjum mieli okazję wziąć udział w debacie o współczesnym patriotyzmie. Zaproszeni goście – Pan Jarosław Burchardt (pracownik IPN), Pan Krzysztof Sabiniewicz (przewodniczący Rady Rodziców), nasz absolwent, Marcin Wypych oraz uczeń klasy maturalnej, Jakub Krasny, poruszyli wiele ciekawych tematów. Dyskusje dotyczyły m.in. podejścia młodzieży do patriotyzmu, przejawów postaw patriotycznych w czasie PRL-u, odpowiedzi na pytanie czy nasi rodacy czują się bardziej Europejczykami czy Polakami, oraz jak być patriotą na co dzień.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w ten projekt. Na pewno przyczyni się on do pogłębienia patriotyzmu wśród młodzieży salezjańskiej.
Małgorzata Mizerska kl. 1 PSLO