Warunki rekrutacji do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

Warunki rekrutacji do 3-letniego PSLO 2019/2020

Warunki rekrutacji do 4-letniego PSLO 2019/2020

ZARZĄDZENIE Nr 110.1.17.2019 WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 lutego 2019 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 110.1.17.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Z dnia 27 lutego 2019 r. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.