Warsztaty z kultury osobistej

Nasza szkoła bierze udział w programie pt. KLASYCZNE WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY, który realizowany jest przez Collegium Reginae Hedvigis i współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019. Program przygotowany jest w oparciu o zastosowanie idei edukacji kulturalnej i kultury klasycznej, podejmując proces edukacyjny, który ma charakter kształcenia aksjologicznego tj. celowego oddziaływania na wszystkie sfery rozwoju zdolności, kreatywności, umiejętności twórcze i wiedzy człowieka, stymulujący twórczość artystyczną, rozwój zdolności oraz przygotowując dzieci i młodzież do pełnienia ról społecznych. Projekt realizuje założenia priorytetowych linii programowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. “Siła kultury” oraz “Obchody rocznicowe”, poprzez wdrożenie interdyscyplinarnej koncepcji edukacji kulturalnej, opierając program na dążeniu człowieka do prawdy, dobra i piękna.

Niedawno uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach z kultury osobistej. Każda grupa mogła wysłuchać wykładu o języku – etykiecie wysławiania się, najczęściej popełnianych błędach, które przedstawiła nam Pani Anna Kukorowska. Następnie każdy brał udział w warsztatach prowadzonych przez panią Dominikę Grodowską z Akademii Królowej Jadwigi. Uczniowie mogli dowiedzieć praktycznych zasad przedstawiania się, autoprezentacji, metody uścisku dłoni, a także poznać podstawowe zasady dotyczące nakrycia stołu – ułożenia sztućców, a także zajmowania miejsc. Liczymy na to, że jak najwięcej informacji pozostanie w głowach naszych uczniów.

Fotorelacja w galerii – zapraszamy.