Żywa flaga

W ubiegłym tygodniu w klasach 1-3 PSSP zakończył się projekt patriotyczny poświęcony setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego poznawali symbole narodowe, ważne wydarzenia historyczne oraz postaci, które miały istotny wpływ w procesie odrodzenia Polski. Przez kolejne miesiące drugiego semestru uczniowie poznawali sylwetki pięciu osób a wśród nich: J. Piłsudskiego, S. Taczaka, F. Ratajczaka, I. Paderewskiego, W. Wilsona. W maju zakończyliśmy pracę nad projektem, tworząc żywą flagę.