Zajęcia laboratoryjne 2 LO

„Ale kiedy się jest młodym, trzeba zobaczyć różne rzeczy, zdobyć doświadczenie, zapoznać się z różnymi pojęciami, rozszerzyć swój widnokrąg.” – Joseph Conrad, „Jądro ciemności”

 Jaka jest zawartość wody w produktach życia codziennego? Jak rodzaj rozpuszczalnika działa na próbki barwników naturalnych? Co może stanowić wskaźnik pH? Które produkty życia codziennego mają w składzie glicerynę? Czy zawartość witaminy C w tabletkach pochodzących od różnych producentów jest taka sama? Dlaczego właściwie tworzy się pasta dla słonia? Jak stężenie substratów, ich rozdrobnienie oraz temperatura roztworu wpływają na szybkość reakcji chemicznej? W jaki sposób można rozdzielić mieszaninę wielu barw?

 To tylko niektóre problemy badawcze, których rozwiązań szukamy na lekcjach chemii laboratoryjnej i prezentujemy na pokazach chemicznych w Publicznym Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym. Do tej pory odbyło się ich już całkiem sporo: zrealizowaliśmy doświadczenia stanowiące elementy treści realizowanych w programie nauczania, eksperymentowaliśmy (pod kontrolą pani mgr Ewy Dojaś-Łukomskiej) na zajęciach chemii laboratoryjnej, przygotowaliśmy kilka badań chemicznych dla telewizji podczas nagrań materiału o szkole, a Tristan Porzuczek niejednokrotnie przedstawiał również próby naukowe naszym młodszym kolegom podczas półkolonii.

 Nasza ścieżka stabilności jeszcze nie dobiegła końca, ale już w tym momencie możemy powiedzieć, że zdążyliśmy do tej pory nabyć dzięki temu wszystkiemu wiele praktycznych umiejętności. Nie stanowi dla nas problemu postawienie hipotezy czy zaplanowanie przebiegu doświadczenia. Wykonujemy eksperymenty, sprawnie poruszając się po zapleczu pracowni chemicznej, w której każdy odczynnik ma swoje miejsce, a każdy sprzęt swoją półkę. Coraz swobodniej czujemy się w białych fartuchach, które być może będą stanowiły nasz codzienny ubiór w przyszłości. Co jednak najważniejsze, uczymy się wyciągać wnioski z naszych działań i popełnionych przez nas błędów, a to kompetencja najważniejsza nie tylko na polu naukowym, lecz także życia codziennego.

                                                                                       w imieniu profilu biologiczno-chemicznego klasy 2 PSLO

                                                                                      Marta Kowalów