Podziękowanie dla Rady Rodziców

Wychowawcy klas 1-3 PSSP kierują szczególne podziękowania do Rady Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu za dofinansowanie nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego. Najlepszym podziękowaniem z pewnością będą uśmiechy naszych wychowanków, obdarowanych tymi cennymi upominkami.