Zastępstwa na środę, 4 września

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Grażyna Tarnowska, Łukasz Włoch (lekcje 3-5), Magdalena Matysiak (lekcje 3-5)

KLASA 4a PSSP:

2-4 godz. lekcyjna – p. A. Niedzielska, zajęcia z wychowawcą
5 godz. lekcyjna – p. A. Sierszyńska, matematyka

KLASA 5a PSSP:
3-5 godz. lekcyjna – p. M. Matwijów, zajęcia z wychowawcą

KLASA 5b PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia
3-4 godz. lekcyjna – p. S. Nowak, zajęcia z wychowawcą

KLASA 5c PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. K. Lorek-Woźniak, matematyka
3-4 godz. lekcyjna – p. M. Widźgowka, zajęcia z wychowawcą

KLASA 6a PSSP:
2-4 godz. lekcyjna – p. A. Terlecka, zajęcia z wychowawcą

KLASA 6b PSSP:
3-5 godz. lekcyjna – wyjście klasowe

KLASA 6c PSSP:
3-5 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, zajęcia z wychowawcą

KLASA 7a PSSP:
1-2 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 7b PSSP:
1-2 godz. lekcyjna – odwołane

KLASA 1a PSLO:
6 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, fizyka

KLASA 1b PSLO:
2 godz. lekcyjna – p. A. Maląg, geografia

KLASA 1a/1b/1c PSLO:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. G. Tarnowskiej)
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. G. Tarnowskiej)

KLASA 2 PSLO:

4 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, zastępstwo (gr. p. G. Tarnowskiej)

KLASA 3 PSLO:
5 godz. lekcyjna – p. K. Rozala-Stępniak, zastępstwo (gr. p. G. Tarnowskiej)