Zastępstwa na czwartek, 5 września

Dzisiaj następujący nauczyciele nie będą prowadzić lekcji: Zuzanna Piechota, Grażyna Tarnowska

KLASA 1b PSSP:
5 godz. lekcyjna – p. A. Robak, świetlica

KLASA 2b PSSP:
4 godz. lekcyjna – p. M. Jankowiak, j. angielski (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 3b PSSP:
3 godz. lekcyjna – p. M. Jankowiak, j. angielski (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 4 PSSP:
7 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 5a PSSP:
2 godz. lekcyjna – p. M. Jankowiak, j. angielski (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 5b PSSP:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 6c PSSP:
6 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. Z. Piechoty)

KLASA 1a/1b/1c PSLO:
1 godz. lekcyjna – odwołane (gr. p. G. Tarnowskiej)

KLASA 1d PSLO:
3 godz. lekcyjna – p. K. Latos, historia

KLASA 1e PSLO:
5 godz. lekcyjna – p. M. Ławniczak, j. niemiecki

KLASA 2 PSLO:
6 godz. lekcyjna – p. M. Kobierska, zastępstwo (gr. p. G. Tarnowskiej)

KLASA 3 PSLO:
4 godz. lekcyjna – p. S. Jonczyk, zastępstwo (gr. p. G. Tarnowskiej)