Międzyszkolny Konkurs „Ekonomiczny klucz do przyszłości”

Zapraszamy do udziału w piątej edycji Międzyszkolnego Konkursu „Ekonomiczny klucz do przyszłości”. Jednocześnie informujemy, że Konkurs znalazł się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

W ubiegłym roku nasi uczniowie zdobyli w Konkursie nagrody i wyróżnienia.

Konkurs adresowany jest do uczniów klasy 6, 7 i 8 szkoły podstawowej.

Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka” w Poznaniu, a partnerami są Narodowy Bank Polski oraz Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Patronat nad Konkursem przyjęła Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.

Przygotowanie do konkursu

Uczestnicy przygotowują się samodzielnie. Jednak zorganizowane zostaną dodatkowo min. dwa spotkania – wykłady w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W zależności od liczby chętnych jest możliwość zorganizowanie w naszej szkole spotkań ze studentami ekonomii.

W Regulaminie (załącznik) znajdziecie Państwo opis zasad konkursu, terminarz, jaki zakres wiedzy obowiązuje i gdzie ją znaleźć. Niektóre z obowiązkowych lektur są dostępne w szkolnej bibliotece.

Dodatkowo uczestnicy otrzymają dostęp do elektronicznego skryptu z podstawową wiedzą dotyczącą zagadnień ekonomicznych. Materiał powstał w oparciu o autorski program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Mały Ekonomista (www.malyekonomista.pl).

Zgłoszenia (osobiście lub poprzez Librusa) przyjmuje pani Magdalena Matysiak najpóźniej do dnia 25 listopada.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY! NA UCZNIÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE!