Wspólne odśpiewanie Hymnu

Nasza szkoła już kolejny rok weszła w kuratoryjny projekt odśpiewania z całą społecznością szkolną Hymnu Narodowego o godz. 11.11. 🇵🇱
Ta podniosła chwila budzi w sercach każdego z naszych uczniów, tak młodszych jak i maturzystów, patriotyczną jedność. 🇵🇱❤️