GIS DAY 2019 – wyjście na prelekcje klas 8a i 8b

13 listopada klasy 8a i 8b udały się na Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych na  UAM w Poznaniu by wysłuchać prelekcji mających propagować nowoczesne rozwiązania w zakresie geografii. Być może nasi uczniowie rozważą w przyszłości naukę geoinformacji lub będą chcieli  wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce…. Po zajęciach na uczelni wychowankowie naszej szkoły udali się do Palmiarni w poszukiwaniu sukulentów, kserofitów i epifitów. To był dobry dzień na zdobywanie wiedzy 🙂

Sylwia Dusza

Kinga Paul-Wiciak

Fotorelacja w galerii.