Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka❗️


Właśnie dzisiaj przypada 30. rocznica😮 uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Dzień 20. listopada to szczególna data, która zwraca naszą uwagę na dzieci i ich prawa. Już Ksiądz Bosko mówił, że młodzi ludzie powinni być traktowani z należnym👉SZACUNKIEM i POWAGĄ👈. By młody człowiek czuł się BEZPIECZNIE, bardzo ważna jest postawa wychowawcy salezjańskiego. “Bądź wymagający, jeśli chodzi o obowiązki, stanowczy w dążeniu do dobra, odważny w zapobieganiu złu, ale zawsze👉 ŁAGODNY I ROZTROPNY. Zapewniam cię, że prawdziwy sukces może być tylko owocem
👉CIERPLIWOŚCI” – radził Ksiądz Bosko. Wychowawca salezjański (niekoniecznie salezjanin!) to taki, który wie, czym jest👉 MIŁOŚĆ WYCHOWAWCZA. Musi dążyć do tego, by być kochanym przez uczniów, jeśli chce zyskać ich szacunek. 👉CHCE IŚĆ DO MŁODYCH i z nimi oraz dla nich być o każdej porze dnia czy nocy. Jest 👉PRZYJACIELEM dla młodego człowieka – potrafi go wysłuchać, szanuje jego zdanie oraz rozumie, że może on popełniać błędy! Nie krzyczy, ale z cierpliwością ojca szczerze rozmawia. Jest 👉animatorem czasu wolnego – wie, czym zaciekawić swoich wychowanków (zapobiega złu), ponieważ interesuje się tym, co jest dla nich ważne. Wychowawca salezjański to w końcu osoba, która 👉potrafi przygotować do praktycznego życia społecznego i kościelnego. Życzmy DZIECIOM więcej takich PRAWDZIWYCH WYCHOWAWCÓW! 💛

* Konwencja o Prawach Dziecka w art. 1. definiuje „dziecko” jako „każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność”.