Konsultacje i zebrania z rodzicami

Spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się we wtorek, 17 grudnia, w następującym porządku:


•klasa 1a PSSP – godz. 16:30
•klasa 1b PSSP – godz. 16:30
•klasa 2a PSSP – godz. 16:30
•klasa 2b PSSP – godz. 16:30
•klasa 3a PSSP – godz. 16:00
•klasa 3b PSSP – godz. 16:45
•klasa 4a PSSP – godz. 17:15
•klasa 5a PSSP – godz. 16:30
•klasa 5b PSSP – godz. 16:30
•klasa 5c PSSP – godz. 16:30
•klasa 6a PSSP – godz. 17:15
•klasa 6b PSSP – godz. 18:00
•klasa 6c PSSP – godz. 17:15
•klasa 7a PSSP – godz. 16:30
•klasa 7b PSSP – godz. 16:30
•klasa 8a PSSP – godz. 16:30
•klasa 8b PSSP – godz. 17:30
•klasa 1a PSLO – godz. 17:15
•klasa 1b PSLO – godz. 17:15
•klasa 1c PSLO – godz. 17:30
•klasa 1d PSLO – godz. 17:15
•klasa 1e PSLO – godz. 17:15
•klasa 2 PSLO – godz. 17:15
•klasa 3 PSLO – godz. 17:15

Tego dnia odbędą się również konsultacje z wszystkimi uczącymi nauczycielami.