Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

DATA WYDARZENIE
8 CZERWCA 2020 PONIEDZIAŁEK Egzamin maturalny DZIEŃ WOLNY DLA PSLO
9 CZERWCA 2020 WTOREK Egzamin maturalny DZIEŃ WOLNY DLA PSLO
10 CZERWCA 2020 ŚRODA Egzamin maturalny DZIEŃ WOLNY DLA PSLO
16 CZERWCA 2020 WTOREK Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
 język polski
DZIEŃ WOLNY DLA PSSP
17 CZERWCA 2020 ŚRODA matematyka DZIEŃ WOLNY DLA PSSP
18 CZERWCA 2020 CZWARTEK język obcy DZIEŃ WOLNY DLA PSSP