Zakończenie roku szkolnego

Informujemy, że decyzją rady pedagogicznej zakończenie roku szkolnego odbędzie się w kościele.

W piątek, 26 czerwca, o godz. 11:00 odprawiona zostanie Msza św., a po niej, w kościele oraz na terenie przykościelnym rozdane zostaną uczniom świadectwa szkolne.

Serdecznie zapraszamy.

Osoby uczestniczące w Eucharystii prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego (maseczki, dystans, skorzystanie z płynu dezynfekującego przy wejściu do kościoła).

Wszyscy Ci, którzy z jakichkolwiek powodów nie wezmą udziału w uroczystości, będą mogli odebrać świadectwa szkolne w sekretariacie, w kolejnym tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godz. 11:00-12:00.