Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać od 31  lipca 2020 r. w sekretariacie szkoły.

W dniu 31 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 -13:00,

w dniu 3 sierpnia 2020 r. w godzinach 9:00 – 12:00,

w dniu 4 sierpnia 2020 r. w godzinach 9:00 – 15:00.

Na   pisemny wniosek   rodzica   skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).

Uczniowie, którzy nie odebrali jeszcze karty zdrowia będą mieli możliwość odbioru w gabinecie pielęgniarki szkolnej we wtorek, 4 sierpnia, w godz. 9:00-11:00.