Posiedzenie rady pedagogicznej

Sierpniowe posiedzenie rady pedagogicznej odbędzie się w ośrodku rekolekcyjnym w Zaborówcu, w dniach od 27.08. – czwartek (godz. 12:30 – obiad) do 28.08. – piątek (zakończenie w godzinach popołudniowych).
Proszę o zabranie śpiworów.
Dojazd we własnym zakresie. Wyjazd spod szkoły ok. godz. 10:30.
Nauczyciele, którzy nie dysponują żadnym środkiem lokomocji proszeni są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły do 25 sierpnia br. Proszę też, by do sekretariatu przekazali informację nauczyciele dysponujący wolnym miejscem w samochodzie.